تبلیغات
او خواهد آمد . . . - گناهان زبان
یکشنبه 5 دی 1389

گناهان زبان

   نوشته شده توسط: شهاب    

بنام دادار پاك

ســـــی گـناه زبـان

1. فاش كردن اسـرار مـردم                                                    16.تصدیق كـفر و شرك   

2.خبری را ندانسته گفتن                                                       17.تحریف مسائل دینی     

3.عیب جویی از دیگران                                                         18.زخم زبان زدن

4.لعنت كردن مردم                                                                19. مسخره كردن

5.طعنه زدن مردم                                                                  20.غیبت كردن

6.رنجاندن مومن                                                                    21.شایعه پراكنی

7.سرزنش بیجا                                                                     22.مزاح زیاد

8.دروغ گفتن                                                                        23.ریا در گفتار

9.وعده دروغ                                                                       24.ادا درآوردن

10.قسم دروغ                                                                       25.نا امید كردن

11.شهادت ناحق                                                                      26.فحش دادن

12.تهـمت زدن                                                                        27.بدعت در دین

13.حكم ناحق                                                                         28.بد صدا زدن

14.آبروریزی                                                                        29.سخن چینی

15.دل شــكســتن                                                                     30.چاپلوسـی

حضرت محمد (ص) :

بهترین اعمال نزد خداوند حفظ زبان است.بیشترین گناهان فرزند آدم از زبان اوست.هر كه مردم از زبان او بترسند ،

 از اهل جهنم است.


انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس